Hakkında

 

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), Türkiye`de ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin üretimini ve geliştirilmesini teminen değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı sağlamak, bor ve ürünlerini kullanan ve/veya bu alanda araştırma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmaları yapmak, yaptırmak, koordine etmek ve bu araştırmalara katkı sağlamak amacıyla 4/6/2003 tarihli ve 4865 sayılı Kanun ile kurulmuştur. BOREN, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilişkili kuruluşudur. BOREN in teşkilatı ile görev ve yetkileri, 15/7/2018 tarihli ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kırk Sekizinci Bölümünde yeniden tanımlanmıştır.

2004 yılında faaliyete başlayan BOREN, 2007 yılına kadar Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Merkez Laboratuvarı bünyesinde ayrılan bölümde hizmet vermiştir. Bu tarihten itibaren, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ek hizmet binasının (Dumlupınar Bulvarı, No:166 Çankaya/Ankara) 10. katında hizmetlerine devam etmektedir. Ayrıca, aynı yerleşkede bulunan BOREN Prof. Dr. Ayhan MERGEN Ar-Ge Merkezi Laboratuvarlarında Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmektedir.

MİSYONUMUZ

Ülkemizde bora dayalı ekonomik katkıyı arttırmak amacıyla, ulusal ve uluslararası alanda katma değeri yüksek bor ürün ve teknolojileri geliştirmeye ve kullanım alanlarını yaygınlaştırmaya odaklanarak; Ar-Ge faaliyetleri yürütmek, desteklemek, bilgiyi üretime dönüştürmek, etkin bilgi yönetimi ve işbirliği sağlamak.

VİZYONUMUZ

Bora yenilik ve değer katan öncü bir kurum olmak.

 
 
 
 
 
 

© 2018 Her Hakkı Saklıdır. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü