1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

   Ürün ve Teknoloji Geliştirmek için  Ar-Ge faaliyetleri,

                                                         İşbirliklerinin Geliştirilmesi ve Yönetimi,

                                                                                                      Bilgi Yönetimi

  İşbirlikleri Yönetimi

  BOREN; Bor ile nasıl katma değer oluşturabiliriz? ve Bor sektörünün gelişimine nasıl katkı sağlayabiliriz? soruları etrafında işbirliğini kalıcı sistematik ve sonuç odaklı olarak geliştirmektedir.

  Bor ile ilgili temel Ar-Ge çalışmaları ile ürün ve teknoloji geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, sahip olunan bilgi birikimi, deneyim ve prosesin paylaşılması suretiyle, Enstitümüz ile kamu kurum/kuruluşları işbirliği ve koordinasyonunda projelerin desteklenmesi ve yürütülmesi hedeflenmektedir.

  Bu kapsamda, ülkemizde bora dayalı sanayinin gelişmesi için yeni bor ürünleri, daha ekonomik üretim teknolojileri ile yeni ve yaygın kullanım alanlarının geliştirilmesine yönelik belirgin ticarileşme potansiyeli olan Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla, Enstitümüz ile TÜBİTAK arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.

  2012 yılında imzalanan protokol çerçevesinde, bora dayalı teknoloji geliştirmeye yönelik ortak çağrı yapılmış ve ilk yıl çağrısı kapsamında, ilk aşamada sunulan 104 adet projenin değerlendirmesi sonucu 9’una destek sağlanmış olup, bu projeler 2015 yılında tamamlanmıştır (Tablo 1). İkinci yıl çağrısı kapsamında 74 adet proje başvurusu yapılmış, 7’sine destek sağlanmıştır (Tablo 2). 2014 yılında düzenlenen üçüncü çağrı kapsamında 70 adet proje başvurusu yapılmış, 3’ü desteklenmiştir. (Tablo 3).

  2014 yılında sona eren protokolün ilgili hükümleri gereği 2015 yılında yapılan Ek Protokol ile 2015-2017 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönemde de düzenlenecek ortak çağrılar kapsamında, aynı çerçevede Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, 2015 yılında düzenlenen dördüncü çağrı kapsamında 75 adet proje başvurusu yapılmış, 3’ü için destek kararı alınmıştır (Tablo 4). Proje sürecinde ve sonucunda uygulamaya temel teşkil edecek ürün ve bilgi üretilmesi beklenmektedir. 2016 yılında aynı çerçevede Ar-Ge projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

   

  Tablo 1. BOREN-TÜBİTAK 2012 Ortak Çağrısı Kapsamında Desteklenerek Tamamlanan Projeler.

  PROJE ADI

  YÜRÜTEN KURULUŞ

  Alev Geciktirici Borlu Selülozik Çadır

  Gazi Üniversitesi

  Bor Esaslı Alev Geciktirici Bileşiklerin Poliüretan Malzemelerde Kullanımı

  Tekpol Teknik Poliüretan San. Tic. A.Ş.

  Çeşitli Uygulama Alanlarına Yönelik Refrakter Metal Borürlerin Üç Farklı Üretim Tekniği Kullanılarak Katı, Sıvı ve Gaz Hammaddelerden Sentezlenmesi Sinterlenmesi, Karakterizasyonu, Yöntem ve Ürünlerin Karşılaştırılması

  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Elektrikli Araçlar İçin Kimyasal Hidritler ile Yüksek Kinetikli Hidrojen Gazı Elde Eden Kartuj Sistemi Üretilmesi

  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

  Bor Nitrür Nanotüplerin Yeni Yöntemlerle Sentezlenmesi, İşlevselleştirilmesi ve Yeni Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi

  Yeditepe Üniversitesi

  Bor Nitrür (BN) ve Bor-Katkılı III-Nitrür [B(AlGaIn)-N] İnce Film Kaplamalarının Düşük Sıcaklıklarda Plazma-Katkılı Atomik Katman Kaplama Tekniği ile Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektronik/Opto-Elektronik Aygıt Uygulamaları

  Bilkent Üniversitesi UNAM Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü

  Bor Katkılı Yeni Teknoloji Na-Ion Pillerin Tasarlanması ve Performanslarının İncelenmesi

  Afyon Kocatepe Üniversitesi

  Polimer-Bor Nitrür (BN) Kompozit Membranlar Hazırlanarak Termal, Elektriksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

  Fatih Üniversitesi

  Bor Nitrür ve Hidroksiapatitin Kemik Kırık İyileşmesinde Rolü

  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

   

  Tablo 2.  BOREN-TÜBİTAK 2013 Ortak Çağrısı Sonucu 2014 Yılında Başlatılan Projeler

  PROJE ADI

  YÜRÜTEN KURULUŞ

  Bor ve Nano-Bor Katkılı Hidroprossesing Katalizörlerin Geliştirilmesi

  TÜPRAŞ

  Metal İyonları Katkılanmış Çeşitli Borat Bileşiklerinin Luminesans Özelliklerinin ve Metal Yüzeyleri Üzerinde Oluşturulmuş Karborantiol Filmlerin İncelenmesi

  ODTÜ

  Çeşitli B4CMetal Kompozitlerinin Tek Kademeli Spark Plazma Sinterleme Yöntemi ile Balistik ve Nükleer Amaçlı Kullanıma Yönelik Eldesinin Optimizasyonu

  İTÜ

  Toz Enjeksiyon Kalıplama Yöntemiyle B4C Esaslı Kumlama Nozullerinin Üretimi ve Aşınma Özelliklerinin Geliştirilmesi

  Marmara Üniversitesi

  Bor Temelli Polimerik Yapıların Üretilmesi ve Antibakteriyel Özelliklerinin Belirlenmesi

  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

  Radar Soğurucu Malzemelerin Bor Kullanılarak Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu

  TÜBİTAK UME

  Zırh Malzemesi Olarak Borür/Metal Tabakalı Kompozitlerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu

  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

   

  Tablo 3. BOREN-TÜBİTAK 2014 Ortak Çağrısı Sonucu 2015 Yılında Başlatılan Projeler

  PROJE ADI

  YÜRÜTEN KURULUŞ

  Bazı Yeni Katyonik Bor İçeren İyonik Sıvıların Sentezi ve Uygulama Alanlarının Belirlenmesi

  Düzce Üniversitesi

  Yerli Kaynaklardan Nano Boyutlu B4C Sentezi ve Yerinde İndirgeme Yöntemiyle CaB6 Sentezi

  Osmangazi Üniversitesi

  Yüksek Kapasitede Hidrojen ve Metan Depolanması için Bor Esaslı Gözenekli Malzemelerin Geliştirilmesi

  Abdullah Gül Üniversitesi

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tablo 4. BOREN-TÜBİTAK 2015 Ortak Çağrısı Sonucu 2016 Yılında Başlatılan Projeler

  PROJE ADI

  YÜRÜTEN KURULUŞ

  Laboratuar Şartlarında Üretilen Membran ve Membran Elektrot Üniteleri Kullanılarak Tasarlanan Doğrudan Borhidrürlü Yakıt Pilinde İşletim Parametrelerinin Verim Üzerine Etkisinin İncelenmesi

  Kocaeli Üniversitesi

  Gıda Analizlerine Yönelik Ulusal Bor Türevli Kolon Dolgu Maddesinin Kromatografik Çalışmalar İçin Geliştirilmesi

  TÜBİTAK-MAM

  c-BN Esaslı BN İnce Film Kaplama Geliştirilmesi: Yapısal-Mekanik-Tribolojik Özelliklerin Araştırılması

  Atatürk Üniversitesi

   

   

   

   

   

   

   

   

  Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ile, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimine katkı sağlayacak Bor’a dayalı hidrojen enerjisi ile diğer hidrojen enerjisi teknolojilerinin araştırılması, geliştirilmesi ve geliştirilen teknolojinin sahada uygulanabilmesi amacıyla, işbirliği halinde proje ve diğer çalışmaların geliştirilmesi, yürütülmesi ve desteklenmesi ile bu amaçla YEGM hidrojen enerjisi teknolojileri laboratuvarları ile Enstitümüz laboratuvar altyapılarının karşılıklı kullanımı hususunda, hidrojen enerjisi teknolojileri konularında gerçekleştirilebilecek çalışma ve projeleri konu alan genel bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Protokol kapsamında çalışmalar devam etmektedir.

  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaçları doğrultusunda, bor cevherlerinin hızlı ve yüksek verimle, robotik-otomatik makinalarda cevher türüne göre ayrılması ve zenginleştirilmesi ve bu doğrultuda dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak yerli teknoloji geliştirilmesi amacıyla Enstitümüz ve bir firma eşit fonu ile, firma bünyesinde ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü eşgüdümünde 2012 yılında başlatılan, kamu-sanayi işbirliği özelliğine ve BOREN-Firma eş kar paylaşımına haiz“Cevher Zenginleştirme Makinesi Geliştirilmesi” başlıklı proje başarıyla tamamlanmıştır. Proje sonucunda geliştirilmiş olan cihaz, IR Hiperspektroskobik analiz tekniğine dayanmakta olup diğer sektörlerde de kullanılabilecek potansiyeldedir.

  Yine Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ihtiyaçları doğrultusunda Enstitümüz tarafından çağrılara çıkılmaktadır.

  Enstitümüz tarafından yürütülen projeler kapsamında borun plastik sektöründe alev geciktirici olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Söz konusu çalışmaların uygulamaya aktarılması ve sektörde kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla, teknik termoplastik bileşenler alanında pazar taleplerini ve müşteri ihtiyaçlarını dikkate alarak çözümler üreten ve uygun plastik hammadde sağlayan firma ile işbirliği yapılmaktadır. İşbirliği içinde yürütülen çalışmalarla özellikle kolemanit ve çinko boratın alev geciktirici olarak sektörde kullanım imkânları araştırılmaktadır.

  Bor Nitrür’ün ülkemizde üretilmesi amacıyla Anadolu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Prof. Dr. Nuran AY öncülüğünde proje desteklemiş ve proje sonucunda nano boyutta bor nitrür üretimi pilot ölçekte gerçekleştirilmiştir. Sektörün ve araştırmacıların ihtiyaçları firma tarafından üretilen bor nitrürle karşılanmaktadır. Ayrıca, firma tarafından üretilen nano boyutlu bor nitrür kullanılarak katkı yağı geliştirilmiştir. Bor nitrür kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Enstitümüz ile firma arasında işbirliği protokolü imzalanmış ve protokol kapsamında ilk proje uygulaması Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde başlatılmıştır. İşletmede yer alan bir adet öğütme değirmeninin redüktörüne bağlanan bir ölçüm cihazı ile değirmenin çektiği yük, katkı yağlı ve katkı yağsız olarak ayrı ayrı birer ay süre ile ölçülmektedir. Her iki durumda, kolemanit/ton şeklinde öğütmede kullanılan enerji miktarı belirlenerek katkı yağının enerji verimine etkisi belirlenmiş olacaktır.