1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

  E-SATIŞ

  HİDROJELLE KAPSÜLLENMİŞ METAL NANO KATALİZÖRLERİN HAZIRLANMASI VE SODYUM BOR HİDRÜRDEN HİDROJEN ÜRETİMİNDE KATALİTİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

  HİDROJELLE KAPSÜLLENMİŞ METAL NANO KATALİZÖRLERİN HAZIRLANMASI VE SODYUM BOR HİDRÜRDEN HİDROJEN ÜRETİMİNDE KATALİTİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Derleme Arşiv No : 2011-099

  Projde, sodyum bor hidrürün hidrolizinde katalizör olarak kullanılabilecek Co, Ni, Rh ve Pt gibi değişik boyut ve özellikte nano partiküllerin ve alaşımlarının değişik fonsiyonel gruplar içeren üç boyutlu ağ yapısına sahip çevre dostu hidrojeller içerisinde sentezlenerek bunların sodyum bor hidrürün hidrolizinde katalizör olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Farklı monomerler kullanılarak makro, mikron ve nanometre boyutlarda hidrojel ağ yapıları hazırlanmış,hidrojellere metal iyonları yüklenerek metal nanopartiküller ve manyetik demir partikülleri elde edilmiştir. Üretilen katalizör sistemlerine, dışarıdan manyetik alan uygulanarak katalizörün ortamdan uzaklaştırılmasıyla hidrojen üretiminin durdurulması veya tekrar ortama sokularak hidrojen üretimine devam etmenin mümkün olabileceği gösterilmiştir. İki değişik katalizör aynı anda bir polimer matriks hidrojeli içerisinde hazırlanarak NaBH4 gibi materyallerin hidrolizinde kullanılabileceği gösterilmiştir.


  KDV DAHİL : 236 TL