1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

  E-SATIŞ

  BOROKSİT/POLİMER NANOKOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE REOLOJİK ÖZELLİKLERİ

  BOROKSİT/POLİMER NANOKOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE REOLOJİK ÖZELLİKLERİ
  Derleme Arşiv No : 2011-100

  Projenin temel amacı, endüstrinin çeşitli alanlarında farklı amaçlar için kullanılan polimerlerin doğal yapılarından dolayı sahip oldukları düşük termal kararlılık özelliklerini nano-boroksit tanecikeri ile eritme, çözücü uzaklaştırma veya polimerizasyon yöntemine göre nanokompozit ürünlerini oluşturarak iyileştirmektir. Polimerik nanokompozitlerin hazırlanmasında en önemli bileşen olan nanopartiküllerin yapıları, oranı ve tane boyutu, polimerin mol kütlesi ve polimer türü (fonksiyonel grup etkisi) incelenecek parametrelerdir. Sentezlenen nanokompozitler X-ışını difraksiyon spektroskopisi (XRD), Fourier transform infrared spektrumu (FTIR), Diferansiyel termal analiz-termogravimetri (DTA-TG), Diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC), BET yüzey alanı tayin cihazı, elektron mikroskobu (TEM) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak karakterize edilecektir.


  KDV DAHİL : 222 TL