1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

  E-SATIŞ

  ISIL VE MİKRODALGA ENERJİ ORTAMLARINDA BOR NİTRÜR NANOTÜPLERİNİN KATALİTİK OLARAK ÜRETİMİ VE BUNLARIN HİDROJEN DEPOLANMASINDA KULLANILMASI

  ISIL VE MİKRODALGA ENERJİ ORTAMLARINDA BOR NİTRÜR NANOTÜPLERİNİN KATALİTİK OLARAK ÜRETİMİ VE BUNLARIN HİDROJEN DEPOLANMASINDA KULLANILMASI
  Derleme Arşiv No : 2011-093

  Proje kapsamında,1. BN nanotüplerin üretiminde kullanılacak metal katalizörlerin sentez ve karakterizasyonları yapılmıştır.2. Isıl ve mikrodalga yöntemleri kullanılarak BN nanotüpleri sentezlenmiştir.3. Sentezlenen BN nanotüpleri XRD, FTIR, TGA, SEM ve TEM yöntemleriyle karakterize edilmiştir.4. Isıl CVD yöntemi uygulanan BN nanotüp sentez reaksiyonlarının veriminin mikrodalga yöntemiye kıyaslandığında daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu yöntemle projede hedeflendiği üzere, literatürden (1300-750 C) daha düşük sıcaklıkta (600 C) ve daha kısa sürede (1 saat) BN nanotüpleri sentezlenmiştir. 5. Üretilen nanotüplerin hidrojen depolama kapasiteleri IGA cihazı ile incelenmiştir.6. Proje neticesinde elde edilen BN nanotüplerin hidrojen depolama kapasitelerinin (ağırlıkça maksimum %0.84) ticari olarak üretilen karbon nanotüplerin hidrojen depolama kapasitelerinin (ağırlıkça maksimum % 0.42) yaklaşık iki katı olduğu tespit edilmiştir.


  KDV DAHİL : 130 TL