1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

  E-SATIŞ

  TİCARİ OLARAK ÜRETİLEN BAZI BOR ÜRÜNLERİNİN ANTİ-MİKROBİYAL, ANTİ-KANSEROJENİK VE GÖL SUYUNDA BAKTERİ YAŞAMI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

  TİCARİ OLARAK ÜRETİLEN BAZI BOR ÜRÜNLERİNİN ANTİ-MİKROBİYAL, ANTİ-KANSEROJENİK VE GÖL SUYUNDA BAKTERİ YAŞAMI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Derleme Arşiv No : 2011-090

  Bakterilerin antibiyotiğe direnci (kanamisin) üzerine yapılan çalışmada borbileşikleri ve kanamisin varlığında E.coli bakterileri sayılarında 300C?de dört katlık bir azalma gösterirken sıcaklık azaldıkça bor bileşiklerinin etkinliğinin azaldığı tespit edilmiştir. P.aeruginosa bakterileri üzerine yapılan çalışmalarda ise en fazla etkiyi 256 kat azalma ile sodyum perborat?ın gösterdiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre, P.aeruginosa infeksiyonların tedavisinde kanamisin antibiyotiği uygulamalarında sodyum perborat solusyonu destekli olarak kullanılabileceği önerilmiştir.Projenin ikinci kısmında bazı bor bileşiklerin antikanser etkileri incelenmiştir.


  KDV DAHİL : 125 TL