1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

  E-SATIŞ

  GÖRÜNÜR IŞIĞA DUYARLI BOR VE ZİRKONYUM KATKILI FOTOKATALİTİK TİO2 HAZIRLANMASI

  GÖRÜNÜR IŞIĞA DUYARLI BOR VE ZİRKONYUM KATKILI FOTOKATALİTİK TİO2 HAZIRLANMASI
  Derleme Arşiv No : 2011-089

  Çalışmaların sonucunda ; yüksek fotokatalitik aktivite gösteren bor-zirkonyum eş-katkılanmış fotokatalist TiO2 hazırlanmış, referans olarak alınan başlangıç TiO2 tozunun fotokatalitik performansını %10 oranında artırmıştır. Hazırlanan fotokatalist TiO2'nin yalnızca anataz fazda bulunduğu tespit edilmiştir. Mikroyapı incelendiğinde kristal tanelerin yaklaşık olarak küresel şekilde bulunduğu, kristal tane boyutlarının ise sinterlendiği sıcaklıkla ilişkili olduğu görülmüştür. Ayrıca numunenin sinterlendiği sıcaklığın hazırlanan fotokatalistin fotokatalitik aktivitesini de etkilediği tespit edilmiştir.TiO2'nin latis parametreleri incelendiğinde, katkılama yapılan bor ve zirkonyum'un latiste bölgesel olarak bozulmalara neden olduğu ve yapının içerisine girdiği anlaşılmıştır. Bor ve zirkonyum atomlarının beraber yarattığı etkileşimin fotokatalitik performansı arttırıcı bir etki yarattığı sonucuna varılmıştır.


  KDV DAHİL : 150 TL