1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

  E-SATIŞ

  TARIMSAL SULAMADA KULLANIM İÇİN BOR İÇEREN SULARDAN TERS OZMOS, SORPSİYON-MEMBRAN FİLTRASYON HİBRİT YÖNTEMLERİYLE BOR GİDERİLMESİ VE KAZANILMASI

  TARIMSAL SULAMADA KULLANIM İÇİN BOR İÇEREN SULARDAN TERS OZMOS, SORPSİYON-MEMBRAN FİLTRASYON HİBRİT YÖNTEMLERİYLE BOR GİDERİLMESİ VE KAZANILMASI
  Derleme Arşiv No : 2011-086

  Deniz suyundan tatlı su üretimi için en yaygın kullanılan yöntem, ters ozmos yöntemidir. Deniz suyundaki bor derişimi 4-5 mg/L düzeyindedir. Jeotermal sularda bu değer, 10-30 mg/L düzeyine kadar çıkabilmektedir. Klasik membranlarla ters ozmos yöntemi kullanıldığında, bor giderimi tamamen gerçekleşememektedir. İçme sularında izin verilen maksimum bor derişimi 0.3 mg/L düzeyindedir. Sulama sularında bor derişimi 1 mg/L'nin üzerinde olduğunda bor, bazı bitkilerin gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu projede jeotermal sularda bulunan borun, ters ozmos, nanofiltrasyon, iyon değiştirme ve sorpsiyon-membran filtrasyon yöntemlerinin birarada kullanıldığı hibrit yöntemle giderilmesi incelenecektir. Bu amaçla; ticari bor seçimli reçinelerin yanısıra, kapasitesi arttırılmış polidispers bor seçimli reçinelerin de proje kapsamında sentezlenip, sabit yataklı kolon sisteminde ve hibrit süreçte kullanılması hedeflenmiştir.


  KDV DAHİL : 100 TL