1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

  E-SATIŞ

  BORİK ASİT VE KİMİ ORGANİK MADDE (MAYA KÜLTÜRÜ, ORGANİK ASİT, YAĞ) KARIŞIMININ TOKLU RASYONLARINDA KULLANILMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

  BORİK ASİT VE KİMİ ORGANİK MADDE (MAYA KÜLTÜRÜ, ORGANİK ASİT, YAĞ) KARIŞIMININ TOKLU RASYONLARINDA KULLANILMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI
  Derleme Arşiv No : 2012-112

  geleneksel hayvan besleme alanında yer almayan bor minerali ile kimi organik madde karışımlarının (Maya kültürü, organik asit, bitkisel yağ) toklu rasyonlarında kullanımının bazı ruminal parametreler üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.Ayrıca kan ve dışkı örnekleri ile araştırma sonunda hayvanlardan alınan yapağılarda da bor analizi yapılacaktır. İstatistik analizler SPSS 11.50 (Inc., Chiago, II, USA) programında gerçekleştirilecektir.


  KDV DAHİL : 166 TL