1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

  E-SATIŞ

  BOR ESASLI YENİ ANORGANİK-ORGANİK MELEZ POLİMERİK MALZEMELERİN TASARIMI, SENTEZİ VE TEKNOLOJİK UYGULAMALARI

  BOR ESASLI YENİ ANORGANİK-ORGANİK MELEZ POLİMERİK MALZEMELERİN TASARIMI, SENTEZİ VE TEKNOLOJİK UYGULAMALARI
  Derleme Arşiv No : 2012-118

  Bu çalışmamızda endüstriyel alanda iletken polimerlerin karşılaştığı sorunları (çözünmezlik, termal, mekanik, optiksel ve elektrokimyasal kararsızlık vesaire) aşmak için anorganik ve organik birimleri aynı potada eriterek yeni üstün özelliklere sahip bor esaslı melez malzemeler üretilecektir. İlk olarak bor esaslı donör-akseptör-donör (D-A-D) düzeninde yeni anorganik-organik melez monomerler tasarlanıp, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)?nde uzman bir ekip tarafından sentezlenecek, iletken polimer sentezleri ise Atılım Üniversitesi (ATÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)?nde gerçekleştirilecektir. Elektrokimyasal ve kimyasal yöntemler kullanılarak iletken polimerler elde edilmeye çalışılacaktır. Elektrokimyasal polimerizasyonda tetrabütilamonyum tuzları (perklorat, floroborat ve hekzaflorofosfat) destek elektroliti olarak kullanılırken çözücü olarak asetonitril, diklorometan ve/veya propilen karbonat kullanılacaktır. Kimyasal polimerizasyon için ise susuz FeCl3 ve/veya Cu


  KDV DAHİL : 130 TL