1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

  E-SATIŞ

  BOR BİLEŞİK VE MİNERALLERİNİN ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİNE ETKİLERİ

  BOR BİLEŞİK VE MİNERALLERİNİN ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİNE ETKİLERİ
  Derleme Arşiv No : 2013-126

  Proje kapsamında, bor madenlerinde çalışan (deney grubu) ve bor madenlerinden uzak bölgelerde yaşayan sağlıklı bireylerin (kontrol grubu) kanlarındaki antioksidan enzim aktiviteleri (katalaz, SOD, Glutatyon redüktaz, Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz, glutatyon peroksidaz, Glutatyon S-transferaz) ve bor miktarının belirlenmesi, antioksidan enzim aktiviteleri üzerine bazı bor bileşik ve minerallerinin (bor oksit, borik asit, kolemanit, üleksit, sodyum tetraborat dekahidrat, sodyum tetraborat ve sodyum perborat tetrahidrat) etkilerinin araştırılmıştır. Proje neticesinde, bo r bileşik ve minarellerinin, katalaz hariç tüm enzimler için aktivatör yada inhibitör etkisi göstermediği, ancak in vitro şartlarda insan eritrositlerinde sodyum perborat tetrahidrat'ın katalaz enzimi üzerinde aktivatör etkisinin olduğu, bora maruz kalan çalışanların kanındaki bor konsantrasyonun yüksek olmasına rağmen istatisliksel olarak bu farklılığın anlamlı olmadığı sonucuna varılmıştır.


  KDV DAHİL : 158 TL