1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

  E-SATIŞ

  TÜRKİYE TOPRAKLARININ BOR STATÜSÜNÜN BELİRLENMESİ VE HARİTALANMASI

  TÜRKİYE TOPRAKLARININ BOR STATÜSÜNÜN BELİRLENMESİ VE HARİTALANMASI
  Derleme Arşiv No : 2010-071

  81 ili esas alarak yürütülen çalışmada her bir ilin toprak, topografik, jeolojik ve tarımsal karakterleri göz önünde bulundurularak, bir sistematik dahilinde belli sayıda numune ile temsil edilecek şekilde toprak örneklemesi yapılmıştır. Toplam 7758 adet georeferanslı toprak örneğinin bor analizi sonucu elde edilen verilerin jeoistatistiksel modellemesi ile üretilen Türkiye Bor Dağılım Haritası çıkarılmıştır. Çalışma neticesinde ülke topraklarının %46.2'sine tekabül eden yaklaşık 360 142 km2 lik bir alanda topraklarda bor eksikliği olduğu, ayrıca ülke topraklarının %31.1'inde yeterli, %19.4'ünde fazla, %3.3'ünde ise toksik seviyede bor bulunduğu tespit edilmiştir.


  KDV DAHİL : 100 TL