1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

  E-SATIŞ

  KARBORAN ESASLI POLİMERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

  KARBORAN ESASLI POLİMERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
  Derleme Arşiv No : 2013-140

  Projede öncelikle polimer sentezi için gerekli o-karboran monomerleri ve başlatıcılar literatürde yer alan yöntemlerle sentezlenmiş ve bu monomerlerle kontrollü polimerizasyon teknikleri (ATRP ve ROMP) ve click kimyası kullanılarak istenen makro moleküler özelliklerde iyi tanımlanmış karboran esaslı polimerler elde edilmiştir. Farklı karboran içeriği ve molekül ağırlığına sahip polimerlerin kimyasal ve termal özellikleri detaylı olarak incelenmiştir. Ayrıca polimerlerin olası kullanım alanları belirlenmiş ve bu kullanım alanlarına yönelik bazı karakterizasyon çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında karboran esaslı polimerlerin sentezi ile literatüre yeni nesil bor esaslı polimerler konusunda önemli bir katkı sağlanmıştır.


  KDV DAHİL : 197 TL