1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

  E-SATIŞ

  YENİ ORGANOBOR BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE SIVI KRİSTAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

  YENİ ORGANOBOR BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE SIVI KRİSTAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Derleme Arşiv No : 2014-144

  Bu projenin amacı bor elementi içeren yeni sıvı kristallerin sentezlenmesi ve özelliklerinin incelenmesidir. Bu amaca uygun olmak üzere daha önce literatürde olmayan uzun alkil grubuna sahip organik moleküller sentezlenmiş ve bunların bor kompleksleri izole edilmiştir. Organik bor bileşikleri çoğunlukla hava ve neme karşı kararsızdır. Proje kapsamında sentezlenen bileşiklerin kararlılığını artırmak için bileşiklerdeki bor elementinin sterik olarak korunaklı veya dört koordinasyona sahip olmaları sağlanmıştır. Sentezlenen bileşiklerin yapıları çeşitli spektroskopik yöntemler kullanılarak karakterize edilmiştir. Sentezlenen bileşiklerin sıvı kristal özellikleri Polarize Optik Mikroskop ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetre ile detaylı bir şekilde incelenmiştir.


  KDV DAHİL : 193 TL