1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

  E-SATIŞ

  DEOKSİGLUKOZA BAĞLANMIŞ BORİK ASİTİN (BORİC ASİT B(OH)3), FARKLI KANSER HÜCRE SERİLERİNDE (K562, HL60, HT29, MCF-7, RAJİ) PROLİFERASYON VE APOPTOZİSE ETKİSİ VE BORON NÖTRON YAKALAMA TERAPİSİ (BNCT) İÇİN DEOKSİGLUKOZ VE FLU-DEOKSİGLUKOZUN, KULLANIMI.

  DEOKSİGLUKOZA BAĞLANMIŞ BORİK ASİTİN (BORİC ASİT B(OH)3), FARKLI KANSER HÜCRE SERİLERİNDE (K562, HL60, HT29, MCF-7, RAJİ) PROLİFERASYON VE APOPTOZİSE ETKİSİ VE BORON NÖTRON YAKALAMA TERAPİSİ (BNCT) İÇİN DEOKSİGLUKOZ VE FLU-DEOKSİGLUKOZUN, KULLANIMI.
  Derleme Arşiv No : 2014-146

  Bu çalışmada, borik asitin kanser tedavisinde, tedavi amaçlı kullanımının kolon kanser hücre serileri yanında eritrolösemi, monositik tümör hücre serileri, burkit lemfoma, adenokarsinom akciğer kanser hücreleri üzerindeki etkileri incelenecektir. Borik asit ve kemoterapötik ilaç uygulanmış kanserli ve kanserli olmayan hücre soylarında caspase 3-8-9 yolakları incelenerek borik asitin ve kemoterapötik ilaçların etkinliğini hangi apoptotik yolak üzerinden gerçekleştirdiği belirlenecektir. Ayrıca DNA hasarı da incelenerek borik asitin DNA hasarı yapıp yapmadığı ve kanserli olmayan hücreler için borik asitin toksik değerleri belirlenmeye çalışılacaktır. Özetle, çalışmada, kanser tedavisinde kullanılan rutin kemoterapötik ilaçların apoptosis yolakları ve proliferasyon üzerindeki etkisiyle, borik asitin etkisi karşılaştırmalı olarak incelenecektir


  KDV DAHİL : 156 TL