1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

  E-SATIŞ

  BORİK ASİT VE AMONYUM HİDROKSİT BİLEŞİKLERİNDEN AMONYUM BİBORAT TETRAHİDRAT VE AMONYUM PENTABORAT OKTAHİDRATIN ÜRETİM ŞARTLARININ BELİRLENMESİ

  BORİK ASİT VE AMONYUM HİDROKSİT BİLEŞİKLERİNDEN AMONYUM BİBORAT TETRAHİDRAT VE AMONYUM PENTABORAT OKTAHİDRATIN ÜRETİM ŞARTLARININ BELİRLENMESİ
  Derleme Arşiv No : 2010-057

  Bu çalışmada amonyum biborat tetrahidrat ve amonyum pentabroat oktahidratın üretimi borik asit ve amonyak çözeltilerinin reaksiyonu sonucu çözeltide kristalizasyon ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen kristallerin endüstriyel üretim şartlarına etki eden faktörleri belirlemek amacıyla metastabil bölge genişliğini belirleme sistemi, durgun ortam tek kristal sistemi, akışkan yatak sistemi ve MSMPR sisteminde hem saf ortamda ve hem de Ca, Mg ve Pb gibi safsızlıklar varlığında çeşitli deneyler yapıldı. Metastabil bölge çalışmalarında nükleasyon kinetik parametreleri ve safsızlıkların metastabil bölge genişliğine ve doygunluk sıcaklığına etkileri. Durgun ortam tek kristal sisteminde ve akışkan yatak sisteminde kristal habit değişiminin ve lineer büyüme hızlarının aşırı doygunluğa bağlı olarak ve safsızlıklarla değişimi ayrı ayrı incelendi. MSMPR sisteminde ise aşırı doygunluğun, karıştırma hızının, çözelti besleme debisi gibi faktörlerin nükleasyon ve büyüme hızlarına etkileri incelendi.


  KDV DAHİL : 140 TL