1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

  E-SATIŞ

  HİDROJEN DEPOLANMASINDA AMİN-BORANLARIN DEHİDROJENLENMESİNİ KATALİZLEYECEK GEÇİŞ METAL NANOKÜMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

  HİDROJEN DEPOLANMASINDA AMİN-BORANLARIN DEHİDROJENLENMESİNİ KATALİZLEYECEK GEÇİŞ METAL NANOKÜMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  Derleme Arşiv No : 2010-054

  Geçiş metal nanokümeleri, etkinliği ve seçiciliği yüksek özel tür katalizörlerdir. Rodyum(0) nanokümeleri, organik fazda amin-boranların dehidrojenlenmesinde ve sulu fazda amin-boranların hidrolizinde etkin bir katalizördür. Metal nanokümelerinin katalitik etkinliği tane boyutu ve boyut dağılımı ile yakından ilgilidir. Tane boyutunu kontrol altına almanın bir yolu nanokümeleri düzenli gözenekli yapıya sahip malzemeler içerisinde üretmektir. Bu projede, rodyum(0) nanokümeleri zeolitin düzenli gözeneklerinde oluşturularak, katı yüzeyde taşınabilen boyutları belirli katalizörler üretilmiştir. Zeolit gözeneklerine iyon değiştirme ile yerleştirilen rodyum(III) iyonu sodyum borhidrür ile indirgenerek intrazeolit rutenyum(0) nanokümeleri elde edilmiş ve TEM/HRTEM, TEM-EDX, XRD, ve XPS spektroskopisiyle karakterize edilmiştir. Intrazeolit rodyum(0) nanokümeleri, oda sıcaklığında amonyak boranın hidrolizinde 47200, amonyak boranın metanolizinde ise 74300 çevrim sağlamaktadır.


  KDV DAHİL : 130 TL