1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

  E-SATIŞ

  DOĞAL YOLLA ALINAN BOR MİNERALİNİN ERKEKLERDE PROSTAT BÜYÜKLÜĞÜ, BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ VE ALT ÜRİNER SİSTEM SEMPTOMLARINA ETKİSİNİN TOPLUMA DAYALI BİR ÇALIŞMA İLE ARAŞTIRILMASI

  DOĞAL YOLLA ALINAN BOR MİNERALİNİN ERKEKLERDE PROSTAT BÜYÜKLÜĞÜ, BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ VE ALT ÜRİNER SİSTEM SEMPTOMLARINA ETKİSİNİN TOPLUMA DAYALI BİR ÇALIŞMA İLE ARAŞTIRILMASI
  Derleme Arşiv No : 2010-051

  Yüksek dozda bora maruz kalan erkekler üzerinde yürütülmüş önceki çalışmalarda anlamlı olarak daha küçük prostat boyutunun olduğu saptanmıştır. Bu çalışma sonucunda kontrol grubuna göre yaklaşık 4 kat fazla bor maruziyeti olan bireylerde daha küçük prostat boyutları olduğu belirlenerek önceki çalışmalarda elde edilen bu verinin doğruluğunu bilimsel olarak belirlenmiştir. Ayrıca veriler ışığında prostatın iyi huylu büyümesi olan BPH'da bor elementinin etkili olabileceği düşünülmektedir.


  KDV DAHİL : 120 TL