1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

  E-SATIŞ

  İNSAN KANINDA AĞIR METAL TOKSİSİTESİNE KARŞI BAZI BOR BİLEŞİKLERİNİN SİTOGENETİK VE BİYOKİMYASAL ETKİLERİ

  İNSAN KANINDA AĞIR METAL TOKSİSİTESİNE KARŞI BAZI BOR BİLEŞİKLERİNİN SİTOGENETİK VE BİYOKİMYASAL ETKİLERİ
  Derleme Arşiv No : 2009-038

  Kurşun, kadmiyum, civa, arsenik ve bizmutun geniş konsantrasyon aralıklarındaki maruziyetlerine karşı bor bileşiklerinin koruyucu olup olmadıklarının tespit edilmesi amaçlanan proje kapsama uygun şekilde sonuçlandırılmıştır. Bulgular bor bileşiklerinin ağır metal toksisitelerini doza ve bileşik türüne bağlı olarak azaltabileceğini göstermiştir.


  KDV DAHİL : 125 TL