1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

  E-SATIŞ

  TİB2:CN:MOS2 KENDİNDEN YAĞLAYICI SERTLEŞTİRİLMİŞ-YUMUŞAK NANO YAPILI KOMPOZİT FİLM KAPLAMA GELİŞTİRİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ

  TİB2:CN:MOS2 KENDİNDEN YAĞLAYICI SERTLEŞTİRİLMİŞ-YUMUŞAK NANO YAPILI KOMPOZİT FİLM KAPLAMA GELİŞTİRİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİ
  Derleme Arşiv No : 2009-035

  Projede, mühendislik malzemelerinden 52100 takım çeliğinin yüzeyi, son on yıl içinde uygulanması önem kazanmış olan Fiziksel Buhar Biriktirme CFUBMS tekniği ile pulsed-dc güç kaynağı kullanılarak, düşük sürtünme katsayısı veren (m<0,1) aşıma dirençli ; TiB2:BN:MoS2 Kendinden yağlayıcı sertleştirilmiş- yumuşak nanoyapılı kompozit film kaplama geliştirilmesi ve özelliklerinin karakterizasyonu çalışılmıştır. Bu yöntemle üretilen kaplamaların, tribojik problemlere çözüm getirdiği, son yıllarda kaplama teknolojisinin büyük gelişmeler göstermesinin bir sonucu olarak açıkça görülmektedir. TiB2 esaslı kaplamalar katı yağlayıcı ince filmler sınıfında kullanılmasına karşın, yüksek sıcaklık uygulamalarında da vaz geçilmez bir materyaldir.Bu amaç ve kapsam doğrultusunda yapılan çalışmalar ve elde edilen bulgular proje ile uyumlu ve uygundur.Projede Çok katmanlı TiB2, BN - MoS2 yapılar üretimi ve karakterize edilmiştir.Kompozit yapıda TiB2 - BxI- MoS2 yapılar üretimi ve karaterize edilmiştir.


  KDV DAHİL : 120 TL