1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

  E-SATIŞ

  NİTELİKLİ KİMYASAL SENTEZİNDE ORGANOBORONİK BİLEŞİKLERİN KULLANILMASI

  NİTELİKLİ KİMYASAL SENTEZİNDE ORGANOBORONİK BİLEŞİKLERİN KULLANILMASI
  Derleme Arşiv No : 2009-029

  Karbon-Karbon bağı oluşturan kenetlenme tepkimeleri tıbbi ilaçların, zirai kimyasalların ve ileri teknoloji malzemelerin kimyasal yapı taşlarının üretiminde başlıca organik tepkime tipleridir. Bu çalışmada, organoboronik bileşikler ile üç ana başlıkta karbon-kabon kenetlenme tepkimeleri gerçekleştirilmiştir.1.Pd yüklü NaY tipi zeolit katalizörü ile aril halojenürlerin arilboronik asitler ile yüksek döngü sayısında (TON) ve döngü sıklığında (TOF) biaril yapıları oluşturan kenetlenme tepkimeleri gerçekleştirilmiştir.2.Alkin ve organoboron karışımlarının CO gazı altında rodyum katalizli tepkimeleri gerçekleştirilmiştir. Atom ekonomik olan bu yöntem başlıca 5-aril-2(5H)-furanon, , -doymamış keton ve indanon ürünleri vermektedir. Tepkime koşulları yöntemin ürün seçimliliğinde anahtar rolü üstlenmektedir.3.Organoboronik asitlerin 1,6-diinler ile rodyum katalizli tepkimeleri stereo seçimli ve regio seçimli olarak gerçekleşerek aril ya da aklenli gruplu ekzo dien yapılar oluşturulmuştur.


  KDV DAHİL : 150 TL