1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

  E-SATIŞ

  BOR İÇEREN YARIİLETKEN POLİMERLERİN ELEKTRİKSEL KARAKTERİZASYONU VE P-N EKLEM-SCHOTTKY DİYOTLARININ FABRİKASYONU

  BOR İÇEREN YARIİLETKEN POLİMERLERİN ELEKTRİKSEL KARAKTERİZASYONU VE P-N EKLEM-SCHOTTKY DİYOTLARININ FABRİKASYONU
  Derleme Arşiv No : 2009-027

  Projede bor içeren yeni yarıiletken polimerleri sentezlendi ve sentezlenen organik yarıiletken malzemelerle Schottky Diyotları ve P-N Eklem diyotları hazırlandı. Sentezlenen polimerin yarıiletkenlik ve elektronik devre elemanı olabilme özellkleri literatürdeki organik yarıiletkenlerle karşılaştırıldı. Sentezlenen polimere bor katkılanarak elektrik ve optik özelliklere etkisi incelendi ve olumlu etki yaptığı görüldü.


  KDV DAHİL : 120 TL