1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

  E-SATIŞ

  ORTA ANADOLU BÖLGESİNDE BOR NOKSAN OLAN TOPRAKLARDA YETİŞTİRİLEN MAKARNALIK VE EKMEKLİK BUĞDAYA UYGULANAN FARKLI BOR KAYNAKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

  ORTA ANADOLU BÖLGESİNDE BOR NOKSAN OLAN TOPRAKLARDA YETİŞTİRİLEN MAKARNALIK VE EKMEKLİK BUĞDAYA UYGULANAN FARKLI BOR KAYNAKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
  Derleme Arşiv No : 2008-024

  Denemelerde iki yıllık verilerin ortalaması olarak bor uygulamasıyla ekmeklik buğday Bezostaja-1'in dane veriminde %10 ile %21, makarnalık buğday Kızıltan-91'in dane veriminde ise %3 ile %23 arasında değişen oranlarda artışlar elde edilmiştir. Ayrıca buğdaya uygun bor dozunun 125 g/da olduğu öneriler arasındadır.


  KDV DAHİL : 140 TL