1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

  E-SATIŞ

  ÇÖZELTİ MADENCİLİĞİNİN ETİ KIRKA BOR İŞLETME SAHASINA UYGULANABİLİRLİĞİNİN ÖN ARAŞTIRMASI VE JEOLOJİK MODELLEMESİ

  ÇÖZELTİ MADENCİLİĞİNİN ETİ KIRKA BOR İŞLETME SAHASINA UYGULANABİLİRLİĞİNİN ÖN ARAŞTIRMASI VE JEOLOJİK MODELLEMESİ
  Derleme Arşiv No : 2008-012

  Projede Kırka Göcenoluk'ta açılan sondaj kuyularının jeolojik yorumlaması ve bilgisayar destekli değerlendirmesi yapılmış, haritaları, 3 boyutlu saha, cevher ve taban taşı modelleri oluşturulmuştur. Göcenoluk'ta bulunan dört cevher tabakasının içinde ikinci konumda olan ve 280-300 m derinliğindeki cevher zonunun, fiziksel olarak çözelti madenciliği için potansiyel taşıdığı kanaatine varılmıştır. Çalışmayla çözelti madenciliği için geniş bir bilgi altyapısı oluşturulmuş ve saha değerlendirmesi için bir "değerlendirme sistematiği" de geliştirilmiştir. Laboratuar ortamında Kırka'ya ait tinkal cevheri için bir çözelti çevrim ortamı da hazırlanmış olup, ön araştırma hedefli bu çalışmayla eldeki verilerin ilk değerlendirmeleri yapılmış ve gelecek çalışmalar için bir temel hazırlanmıştır.


  KDV DAHİL : 130 TL