1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

  E-SATIŞ

  BOR MİNERALİNİN İNSANDA ERKEK FERTİLİTESİ VE PROSTAT KANSERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

  BOR MİNERALİNİN İNSANDA ERKEK FERTİLİTESİ VE PROSTAT KANSERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
  Derleme Arşiv No : 2007-007

  Projede günlük maruz kalınan bor değerinin 6.48 mg B/ gün olduğu saptanmıştır. Kontrol grubu ile deney grubu arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. Yapılan analizler ışığında günlük alınan kronik borun insanlarda infertiliteye yol açmayacağı açık bir şekilde gözlenmiştir.Bor ve bor dışı bölgede yaşayan erkek bireylerin semen analizlerinin istatiksel değerlendirme sonuçlarının WHO 99 ölçütlerine uygun olduğu saptanmıştır. Dahası bor bölgesinde yaşayan bireylerin kontrol grubu bireylere göre daha pozitif yönde istatiksel olarak farklılık gösterdiği bulunmuştur.


  KDV DAHİL : 120 TL