1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

  E-SATIŞ

  TRİMETİLBORAT ÜRETİM PROSESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

  TRİMETİLBORAT ÜRETİM PROSESİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  Derleme Arşiv No : 2007-004

  Trimetil boratın elde edildiği esterleşme reaksiyonlarında bor kaynağı olarak (borik asit (H3BO3), metaborik asit (HBO2), susuz borik asit (B2O3), boraks hidratlar (Na2B4O7.10H2O veya Na2B4O7.4.67H2O, susuz boraks (Na2B4O7) gibi), en ucuz olan değil üretim maliyeti açısından en az maliyetle üretim yapılabilen seçilmektedir. Trimetil borat üretimi genel olarak reaksiyon aşaması, reaksiyon ürünlerinden su ayırma, azeotrop ayırma ve azeotroptan saf TMB üretimi aşamalarından oluşur. Reaksiyon kademesinde saf metanol, bor kaynakları ile sıvı fazda reaksiyona sokularak TMB ve su oluşturur. Çalışmada, reaksiyon ve azeotrop ayırma kademeleri ayrı ayrı incelenmiştir. Reaksiyon sonucunda oluşan karışımından elde edilen azeotroptan metanol giderme çalışmaları yapılmıştır.Elde edilen bilgiler ışığında zeolit kullanımının integre edildiği reaktif distilasyon ile üretim olanakları incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen verilerle zeolitin kullanıldığı iki üretim prosesi önerilmiştir.


  KDV DAHİL : 200 TL