1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

  Proje kapsamında verilen burslar ile ilgili merak edilenler

  1. Kimler burs başvurusu yapabilir?

  BOREN tarafından desteklenen projeler kapsamında görev yapan, proje alanında lisansüstü öğrenim görmekte olan veya doktora sonrası araştırmacı olan proje personeli başvurulabilir. 
  2. Bursa başvuru koşulları nedir?
  Bursa başvurabilmek için projede fiilen görev yapmak ve proje alanında lisansüstü öğrenime devam etmek veya doktora sonrası araştırmacı olarak projede fiilen görev yapmak ve ücret karşılığında herhangi bir işte çalışmıyor olmak şarttır.
  3. Yurt dışından burs başvurusu yapılabilir mi?
  Yurt dışından başvuru yapılamaz.
  4. Burs süresi ne kadardır?
  Burslar, lisansüstü öğrenimin devam etmesi kaydıyla proje süresiyle sınırlıdır. Lisansüstü öğrenimin veya proje kapsamındaki görevin sona erdiği tarih itibariyle burs sona erer. Proje süresinin uzaması durumunda burs süresi uzatılamaz.
  5. Aynı projede görev yapan birden fazla proje personeli burs başvurusu yapabilir mi?
  Bir proje kapsamında yalnız bir adet burs başvurusu yapılabilir.
  6. Bursa bireysel olarak başvuru yapılabilir mi?
  Personelin görev aldığı projenin yürütücüsü tarafından başvuru yapılabilir, bireysel başvuru yapılamaz.
  7. Bursa ne zaman başvurulabilir?
  Projenin kabulünden itibaren ve en geç projenin tamamlanmasından 6 ay önce başvuru yapılabilir.
  8. Başvuru nasıl yapılır, istenilen belgeler nelerdir?
  Başvuru için burs başvuru formu doldurulur ve nüfus cüzdanı fotokopisi, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için öğrenci belgesi, doktora sonrası araştırmacılar için doktora diploması veya bitirme belgesi fotokopisi ve taahhütname eklenerek Enstitümüze elden veya posta ile gönderilir. Burs başvuru formu ve taahhütname örneği, için tıklayınız.
  9. Bazı belgeler eksik olarak başvuru kabul edilir mi?
  Başvurunun değerlendirilebilmesi için istenilen belgelerin tümü teslim edilmiş olmalıdır.
  10. Online başvuru yapılabilir mi?
  Hayır, yapılamaz.

  11. Başvuruların değerlendirilmesi ne zaman tamamlanır, sonuçları ne zaman ve nereden öğrenilir?

  Burs başvurusu, Enstitümüz Başkanlığınca değerlendirilir ve burs tahsisi ile süresine ilişkin öneri Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Başvuru sonucu proje yürütücüsüne yazılı olarak bildirilir.
  12. Burs ne zaman/nasıl ödenir?
  Burs, her ayın 1’inde bursiyerin banka hesabına havale edilmek suretiyle ödenir.
  13. Aylık burs miktarı ne kadar?

  Aylık burs miktarı Yönetim Kurulu tarafından sonraki yıl için her yılsonunda belirlenmektedir. 2013 yılı için proje kapsamında verilecek aylık burs miktarları;

  • Yüksek lisans öğrencileri için 1.600,00 TL,
  • Doktora öğrencileri için 1.900,00 TL,
  • Doktora sonrası araştırmacılar için 2.350,00 TL’dir.
  14. Sağlık sigortası yapılıyor mu?
  Burs kapsamında sağlık sigortası desteği verilmemektedir.
  15. Burs karşılığında zorunlu hizmet veya geri ödeme yükümlülüğü var mı?
  Burs, karşılıksız olarak verilmektedir. Ancak, bursiyer bursun devamı süresince proje yürütücüsünün yönetiminde ve belirleyeceği iş planı doğrultusunda proje kapsamında çalışmakla yükümlüdür.
  16. Bursiyerin bir işte çalışması durumunda bursu kesilir mi? Burs hangi durumlarda sona erer?
  Burs, bursiyerin burs başvuru koşullarından birine sahip olmadığının sonradan anlaşılması, öğreniminin herhangi bir nedenle son bulması veya ücret karşılığında herhangi bir işte çalışmaya başlaması hallerinde kendiliğinden sona erer. Bu durumda hak edilmeden yapılmış ödemeler, yasal faizi ile birlikte bursiyerden tahsil edilir. Proje yürütücüsü, bursiyeri izler ve proje kapsamındaki görevlerini yerine getirip getirmediğini 3 ayda bir BOREN bursiyer izleme formatına uygun olarak hazırlayacağı raporla BOREN’e bildirir. İzleme raporunun sunulması gereken tarihten itibaren bir ay içerisinde sunulmaması halinde rapor sunuluncaya kadar burs ödemesi durdurulur. Proje yürütücüsünün olumsuz görüşü üzerine Başkanlıkça burs tahsisi kaldırılabilir. Yine, bursiyerin proje kapsamında fiilen görev yapmaması halinde proje yürütücüsü, 15 gün içinde durumu BOREN’e bildirir. Bildirim üzerine, Başkanlıkça bu halin başladığı tarihten geçerli olmak üzere burs tahsisi kaldırılabilir.
  17. Bursiyer BOREN veya başka bir kamu kurumu tarafından desteklenen projede/programda yer alabilir mi? Destek alabilir mi?
  Bursiyer BOREN veya başka bir kamu kurumu tarafından desteklenen projede/programda yer alabilir, ancak, herhangi bir ücret veya burs desteği alamaz.
  18. Bursiyerin herhangi bir nedenle öğrenimine ara vermesi halinde burs durumu ne olur?
  Enstitümüzce kabul edilecek geçerli bir sebeple öğrenime ara verilmesi halinde bu süreler içinde burs ödenmez. Öğrenime yeniden başlanıldığının belgelenmesi halinde kalan bursun ödenmesine devam edilir. Kabul edilmeyen bir sebeple öğrenime ara verilmesi halinde burs kesilir.
  19. Projenin durdurulması halinde, durdurulan süre burs süresine eklenir mi?

  Projenin durdurulması halinde, burs ödemesi durdurulur ve proje süresinin durdurmadan kaynaklı olarak uzatıldığı süre kadar burs süresi de uzar. Durdurulan süre için ayrıca ödeme yapılmaz.

  20. Yurt dışına çıkan bursiyerin bursu devam eder mi?
  Bursiyer, yurt dışı seyahatlerini bildirmelidir. Bu durumda, yurt dışına çıkış amacı, süresi, çalışıp çalışmadığı ve aldığı diğer destek durumu Enstitümüzce değerlendirilerek bursiyer hakkında karar verilir.
  21. Üniversitesince herhangi bir değişim programıyla yurt dışına gönderilen bursiyerin bursu devam eder mi?
  Bursiyerin proje kapsamında fiilen görev yapması zorunlu olduğundan bu durumda burs kesilir.
  22. Bursiyerin lisansüstü öğrenimi devam ederken yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere ayrılması halinde aldığı bursu geri ödemesi gerekir mi?
  Burs, karşılıksız olup geri ödenmesi gerekmez.
  23. Bursiyer işe başlama durumunda ne yapmalıdır?
  Bursiyer, bu durumu proje yürütücüsüne ve Enstitümüze önceden bildirmek zorundadır.
  24. Bursiyer olduğuma dair belge alabilir miyim?
  Enstitümüze bir dilekçe ile başvurmanız halinde BOREN’den burs tahsis edildiğine dair belge düzenlenmektedir.
  25. Bursiyerin lisansüstü öğreniminde uzatma alması durumunda bursu iptal edilip, yapılan ödemeler geri istenir mi?

  Verilen burs karşılıksız olup geri ödenmesi gerekmez. Bu durumda burs, normal süresinin bitimine kadar devam eder.

  26. Burs hakkında bilgi verir misiniz?
  Enstitümüzün www.boren.gov.tr adresli web sayfasında yer alan BOREN-Burslar başlığı altında burs ile ilgili bilgilere yer verilmektedir. . Aranan bilgi veya açıklamaların yeterli bulunmaması halinde, lütfen bilgi@boren.gov.tr adresinden e-posta ile bilgi isteyiniz.