1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

  Bor ürün ve teknolojilerinin gelişiminde ve sektörel uygulamalarda küresel aktör olmak için çalışıyoruz...

   

  Kurumsal Belgeler

   

  BOREN Logo

  BOREN Kurum Kimliği Klavuzu

   

  Mevzuat

  4865 Sayılı BOREN Mali Hükümlerine İlişkin Kanun

  4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (BOREN Hükümleri )

  Proje Destekleme Yönetmeliği

  Ar-Ge İhale Esasları

  Personel Yönetmeliği

  Disiplin Amirleri Yönetmeliği

  Bor Bursuna İlişkin Usul ve Esaslar 

  Proje Çağrıları İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

  Derleme Arşivi Yönergesi

  Yayın Yönetmeliği

  Performans Programları

  2010 Yılı Performans Programı
  2011 Yılı Performans Programı
  2012 Yılı Performans Programı
  2014 Yılı Performans Programı

  2015 Yılı Performans Programı
  2016 Yılı Performans Programı
  2017 Yılı Performans Programı
  2018 Yılı Performans Programı

  Mali Durum Raporları

  Mali Durum Raporu (2010 Ocak-Haziran)
  Mali Durum Raporu (2011 Ocak-Haziran)
  Mali Durum Raporu (2012 Ocak-Haziran)
  Mali Durum Raporu (2013 Ocak-Haziran)

  Mali Durum Raporu (2014 Ocak-Haziran)
  Mali Durum Raporu (2015 Ocak-Haziran)
  Mali Durum Raporu (2016 Ocak-Haziran)
  Mali Durum Raporu (2017 Ocak-Haziran)


  Faaliyet Raporları

  2007 Yılı Faaliyet Raporu
  2008 Yılı Faaliyet Raporu
  2009 Yılı Faaliyet Raporu
  2010 Yılı Faaliyet Raporu
  2011 Yılı Faaliyet Raporu
  2012 Yılı Faaliyet Raporu

  2013 Yılı Faaliyet Raporu

  2014 Yılı Faaliyet Raporu

  2015 Yılı Faaliyet Raporu

  2016 Yılı Faaliyet Raporu
  2017 Yılı Faaliyet Raporu

  Tanıtım Broşürleri

  Enerji
  Sağlık

  Tarım

  Yapı Malzemeleri

  Cam ve Cam Elyafları 

  Stratejik Plan

  2008 - 2012 Stratejik Planı
  2013 - 2017 Stratejik Planı

  2018 - 2022 Stratejik Planı   

  Staj Belgeleri

  Boren Staj Yönergesi

  Staj Başvuru Formu

  Staj Tamamlama Belgesi