1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

   

  Bor ile temiz bir geleceğe...

  Kronoloji

  1702 Borik Asitin ilk kez İtalya'da laboratuvar ölçeğinde üretimi

  1830 İtalya'da ilk borik asit üretimi

  1852 Şili'de ilk ticari bor madeni işletmeciliği

  1861 İlk Osmanlı Maden Yasası

  1864 Kaliforniya'da ilk ticari bor üretimi

  1865 Aziziye/Susurluk bölgesindeki pandermit adlı kalsiyum boratın işletme hakkının Compaigne Industrielle Desmazures şirketine  verilmesi, böylelikle Türkiye'de ilk bor  madenciliğinin başlaması, şirketin Türkiye orijinli madeni kullanarak Fransa'da bir boraks rafineri tesisi kurması,

  1872 Nevada ve Kaliforniya'da ilk üleksit cevherinin bulunması ve üretimin başlaması

  1881 Death Valley Boraks rezervinin bulunması

  1885 Borate / Kaliforniya bor rezervinin bulunması "Twenty Mule Team" yıllarının başlangıcı

  1887 Compaigne Industrielle des Mazures'e Aziziye rezervi işletme hakkının 50 yıllık süre ile verilmesi

  1887 Sultançayır rezervinin Charles Hanson & Co. Şirketi tarafından işletmeye alınması

  1887 İngiltere'de kurulan The Borax Company şirketinin Compaigne Industrielle des Mazures Aziziye rezervinde çoğunluk hissesini alması

  1899 Borax Consolidated Limited (BCL) şirketinin kurulması

  1899 Desmazures'e ait sahaların BCL tarafından alınması

  1913 Kramer Bor yataklarının bulunması  ( I. Dünya savaşı yılları, ABD 110.000 t/y boraks ile dünyanın en büyük üreticisi idi. )

  1935 Türkiye'de maden arama ve işletme faaliyetlerini yapmak üzere Etibank ve MTA'nın kurulması

  1951 Bigadiç Kolemanit rezervlerinin özel şirketler tarafından işletilmeye başlanması

  1954 BCL'in Türkiye'deki madencilik faaliyetlerini geliştirmek amacı ile Türk Boraks Madencilik A.Ş.ni kurması

  1954 Sultançayırı maden ocağının kapatılması

  1958 Etibank Emet yataklarından ilk cevherin üretimi

  1959 Türkiye'nin ilk cevher ihracatı

  1960 Türk Boraks Madencilik A.Ş. ve Türk ortakları tarafından Kırka Sodyum Borat yataklarının bulunması

  1964 Etibank'ın 20.000 t/y boraks dekahidrat kapasiteli ilk tesisinin işletmeye alınması

  1968 Etibank'ın 6.000 t/y kapasiteli ilk borik asit tesisinin devreye alınması

  1968 Bakanlar Kurulu kararı ile Türk Boraks Madencilik A.Ş.nin tüm maden arama ve işletme haklarının Etibank'a devri

  1975 Bandırma Sodyum Perborat Tesisinin İşletmeye Alınması

  1978 2172 sayılı yasa ile Bor rezervlerinin tüm madencilik ve işletme haklarının Etibank'a verilmesi

  1984 Kırka I. Bor Türevleri Tesisinin işletmeye alınması

  1987 Bandırma II. Borik Asit Tesisinin işletmeye alınması

  1996 Kırka II. Boraks pentahidrat tesisinin işletmeye alınması

  2001 Kırka III.Boraks pentahidrat tesisinin işletmeye alınması

  2003 Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN)'nün kurulması

  2004 Emet Borik Asit Tesisinin devreye alınması

  2005 1. Ulusal Bor Çalıştayı (28-29 Nisan/Ankara)

  2006 3. Uluslararası Bor Sempozyumu (2-4 Kasım/Ankara)

  2007 Kalsine Tinkal Pilot Tesisinin devreye alınması

  2008 BOREN'in ODTÜ Parlar Vakfı Teknoloji Ödülü alması -   2. Ulusal Bor Çalıştayı (17-18 Nisan/Ankara)

  2009 4. Uluslararası Bor Sempozyumu (15-17 Ekim/Eskişehir)

  2010 Türkiye Bor Dağılım Haritasının Hazırlanması

  2011  17.Uluslararası Bor Sempozyumu

  2012  BOREN Projesinin Elginkan Vakfı Teknoloji Ödülünü alması