1. Şifremi Unuttum

 

Bor ile temiz bir geleceğe...

Bor Üretimi

 

Dünya fiili bor üretimi 2012 yılında yaklaşık 4 milyon ton (1.9 milyon ton B2O3 ) civarında gerçekleşmiştir. Fiili bor üretiminin B2O3 bazda bölgesel dağılımı; Türkiye %47,2 pay ile birinci sırada yer alırken, bunu ABD %27,6, Güney Amerika %15,8 ve Asya %9,4 payla takip etmiştir.1

Dünya Bor Üretiminin Bölgelere Göre Dağılımı (2012)1

 Dünya Bor Üretimi

 Eti Maden Tarafından Üretilen Ürünlerin Dağılımı (Bin Ton)2

Bor Ürünleri Dağılımı

 

Ülkemizdeki bor cevherleri konsantre (kolemanit, üleksit, tinkal) ve rafine (borik asit, boraks pentahidrat ve boraks dekahidrat) bor ürünlerine dönüştürülerek iç ve dış pazarlara satılmaktadır. Konsantre bor üretimi Emet, Kestelek ve Bigadiç'te yapılırken, rafine ürünler Kırka, Bandırma ve Emet'te yapılmaktadır. Konsantre bor ürünlerinde en fazla üretim kolemanitte olurken, rafine ürünlerde en fazla üretim boraks pentahidrat ve borik asitte olmaktadır. 1998 yılından itibaren öğütülmüş kolemanit, 2006 yılından itibaren bor oksit, 2008 yılından itibaren ise kalsine tinkal üretimine başlanmıştır.

 

 Eti Maden İşletmeleri tarafından Üretilen Rafine Ürünler- 2012  (BinTon/Yıl)3
  Üretim YeriÜrünKapasite (Bin Ton/Yıl)
Bandırma Bor İşletmesi Boraks Dekahidrat 115
Borik Asit 95
Sodyum Perborat 35 
Bor Oksit 2
Emet Bor İşletmesi Borik Asit 240
Bigadiç Bor İşletmesi Öğütülmiş Kolemanit 700
Kırka Bor İşletmesi Boraks Pentahidrat 840
Boraks Dekahidrat 80
Kalsine Tinkal 5
   Susuz Boraks 5
  Zirai Bor 8Kaynaklar:
1- Faaliyet Raporu, Eti-Maden,2012
2- Eti-Maden,2011,www.etimaden.gov.tr
3- Stratejik Plan, Eti-Maden,2009-2013