1. Şifremi Unuttum
  ARA TOPLAM : TL TOPLAM : TL

  Bilimsel Öncüler

  "Bor ile ilgili bilimsel çalışmaların etkinliği ve çeşitliliğini artırmak için BOREN, bilimsel öncülere fayda sağlayan çözümler sunar."

  BOREN, ilgili alanlarında uzman bilimsel öncüler ile işbirliklerini önceliklendirir.

  BOREN, aşağıdaki yöntemler ile bilimsel öncülere çalışmalarında fayda sağlar:

  Proje Çağrı Programları: BOREN Stratejik Planı ve Bor Teknoloji Yol Haritası çerçevesinde, öncelikli olarak belirlenen alanlarda özellikle ticarileşme ve ekonomik katkı potansiyeline sahip, sonuçları itibariyle bor kullanımını yaygınlaştıracak ve/veya bora dayalı rekabet avantajı sağlayacak ürün ve teknoloji geliştirilmesine yönelik  proje seçimine imkan sağlanmasını teminen, oluşturulan programlar kapsamında belirli dönemlerde doğrudan veya işbirliği yapılan kuruluşlar ile birlikte proje çağrıları düzenler.

  Yetkinlik Merkezleri: Mevcut akademik kadro, yetkinlikler, kurumsal kapasite ve teknik altyapı dikkate alınarak, uzmanlık konularında öne çıkan üniversite ve araştırma kuruluşları ile bor odaklı bilimsel araştırma, ürün ve teknoloji geliştirme çalışmalarına ev sahipliği yapabilecek yetkinlik merkezleri oluşturulmaktadır. Yetkinlik merkezlerinde sadece ilgili kuruluş akademik kadrosuna yönelik değil, bu uzmanlık alanında ilgili tüm bilimsel çevre ve sektörel kuruluşlara katkı sağlayacak bir iş modeli ile bor ürün ve teknolojilerinin geliştirilmesi hedeflenerek, BOREN tarafından ilgili kurum/kuruluş ile söz konusu uzmanlık alanındaki akademik ve sektörel paydaşlar arasında, uzun dönemli işbirliği sağlanır.    

  Ticarileştirme Hizmetleri: Çağrı programları ve yetkinlik merkezleri ile desteklenen bilimsel çalışmaların başarılı sonuçlarının ticarileştirilmesi, fikrî mülkiyet haklarının korunmaya alınması, hedef sektörlere sunulması ve ticari uygulamalarının başlatılmasına yönelik aşamalarda, BOREN bilimsel öncülere rehberlik yapar. Dinamik işbirliği anlayışı ile bilimsel öncüleri, sektör temsilcileri, ürün ve hizmet sağlayıcıları ile biraraya getirir. Bilimsel çalışmaların ticari faydaya dönüştürülmesini ve ülkemizde üretimini destekler. 

  Burs Programları: Bor alanında akademik insan kaynağının geliştirilmesine katkı sağlamak ve belirlenen konularda uzmanlaşmayı teşvik etmek amacıyla, burs programı düzenlenebilmektedir. 

  Bor’a ilgi duyan bilimsel öncüleri, hizmetlerimiz ve güncel uygulamalar hakkında bilgi vermek, birlikte çalışma fikirlerini paylaşmak üzere, BOREN ile iletişime geçmeye davet ediyoruz.